Profil spoločnosti

 

Profil spoločnosti


Na trhu s teplom pôsobíme od novembra 2001. Sme jednou z troch nástupníckych spoločností, ktoré vznikli rozdelením štátneho podniku Západoslovenské energetické závody Bratislava. Nadväzujeme na bohaté tradície tepelnej energetiky v Trnave, ktoré siahajú až do 60. rokov minulého storočia. Naším akcionárom je Fond národného majetku SR. Každý rok od svojho vzniku dosahujeme kladný výsledok hospodárenia.

Zabezpečujeme dodávky tepla pre priemysel, verejný sektor aj domácnosti na území Trnavy. Hlavným zdrojom tepla je jadrová elektráreň EBO Jaslovské Bohunice, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. a ktorá je od mesta vzdialená 16 kilometrov. Teplo do mesta privádza tepelný napájač EBO-Trnava, ktorý je v našom vlastníctve.
Doplnkovým zdrojom je výhrevňa v areáli Trnavskej teplárenskej, a.s.

Distribúcia tepla do odovzdávacích staníc, kde je teplo upravované na parametre vyžadované konečnými spotrebiteľmi, sa realizuje primárnou horúcovodnou sieťou i sekundárnymi rozvodmi. 
Naša dodávka tepla je kvalitná, plynulá a spoľahlivá a výroba tepla spĺňa prísne emisné limity.  

Záleží nám na rozvoji trnavského regiónu. Preto okrem výroby a dodávky tepla podporujeme aj niektoré športové a kultúrne inštitúcie a podujatia.

 
Mapa stránky