Profil spoločnosti

 

Stratégia


Stratégiou spoločnosti Trnavská teplárenská a.s. je byť stabilným a spoľahlivým partnerom pre svojich klientov - odberateľov tepla i pre svojich dodávateľov a to tak v zabezpečení dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, ako aj v iných službách, ktoré vie v rámci svojho profesného zamerania ponúknuť.

Medzi hlavné priority orientácie spoločnosti Trnavská teplárenská a.s. v súčasnosti i blízkej budúcnosti patrí neustále zlepšovanie vlastnej efektívnosti, modernizácia tepelnotechnických zariadení, zvyšovanie kvality komunikácie a poskytnutých služieb, ako aj úsilie o rozvoj tepelných sietí pripájaním nových odberov tepla, optimalizácia nákladov vstupujúcich do ceny tepla a udržanie nízkoemisnej dodávky tepla.

 

 

 

 
Mapa stránky