Profil spoločnosti

 

Orgány spoločnosti


Predstavenstvo

Predseda predstavenstva: Ing. Juraj Slašťan
Člen predstavenstva: Ing. Peter Srpoň
Člen predstavenstva: Ing. Matej Ferančík

Dozorná rada

Predseda dozornej rady: JUDr. Martin Práznovský
Podpredseda dozornej rady: Ing. Marek Totka
Člen dozornej rady: Vladislav Krasický, MBA

Manažment

Generálny riaditeľ: Ing. Juraj Slašťan
Finančný riaditeľ: Ing. Peter Srpoň
Výrobný riaditeľ: Vladimír Jurík  

 
Mapa stránky