Profil spoločnosti

 

Orgány spoločnosti


Predstavenstvo

Predseda predstavenstva: Ing. Juraj Slašťan
Podpredseda predstavenstva: Ing. Anton Brčka
Člen predstavenstva: Ing. Milan Roman

Dozorná rada

Predseda dozornej rady:
Podpredseda dozornej rady: Ing. Marek Totka
Člen dozornej rady: Ing. Marián Kortiš, PhD.
Člen dozornej rady: Ing. Marianna Ondrová

Manažment

Generálny riaditeľ: Ing. Juraj Slašťan
Riaditeľ investičnej výstavby, služieb a informatiky: Ing. Anton Brčka
Riaditeľ výroby a rozvodu tepla: Vladimír Jurík  

 
Mapa stránky