Profil spoločnosti

 

Orgány spoločnosti


Predstavenstvo

Predseda predstavenstva: Ing. Richard Lidik
Podpredseda predstavenstva: Ing. Zoltán Barczi
Členovia predstavenstva: Ing. Rudolf Matejčík

Dozorná rada

Predseda dozornej rady: JUDr. Ján Majling
Podpredseda dozornej rady: Ing. Marek Totka
Člen dozornej rady: Ing. Róbert Laktiš  

Manažment

Generálny riaditeľ: Ing. Richard Lidik
Finančný riaditeľ: Ing. Martin Trník 
Riaditeľ investičnej výstavby, služieb a informatiky: Ing. Zoltán Barczi 
Riaditeľ prevádzky a rozvodu tepla: Vladimír Jurík  
 

 
Mapa stránky