Služby

 

Portfólio služieb


Hlavným predmetom našej činnosti je výroba a rozvod tepla, ktoré distribujeme do vlastných i cudzích odovzdávacích staníc tepla primárnymi horúcovodnými rozvodmi. Vlastníme a prevádzkujeme aj niekoľko odovzdávacích staníc tepla a k nim prislúchajúce sekundárne rozvody.  

Okrem toho zabezpečujeme a poskytujeme nasledovné služby:

- vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) pre územné konanie, stavebné povolenie a realizáciu
- vyjadrenia k existencii sietí v správe Trnavskej teplárenskej,a.s.
- informačné zákresy existujúcich sietí v správe Trnavskej teplárenskej a.s.
- vytýčenie sietí v správe Trnavskej teplárenskej a.s.

- inžiniersku činnosť 
- odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení
- montáž, opravy a údržbu vyhradených plynových, tlakových a elektrických zariadení
- servis meradiel
- prevádzkovanie odovzdávacích staníc tepla
- administráciu povolení
- diagnostické služby:
     korelácia + pôdny mikrofón – vyhľadávanie únikov vody zo sietí
     reflektometria – lokalizácia porúch na káblových vedeniach
     trasovanie – lokalizácia inžinierskych sietí
     termovízia – termodiagnostika tepelných, elektrických vedení a stavieb
     priemyselná endoskopia – monitoring  ťažko dostupných priestorov

Žiadosti je možné zasielať týmito spôsobmi:

- e-mailom na elektronickú adresu podateľne: info@tatas.sk
- slovenskou poštou prípadne osobne doručiť do sídla spoločnosti:

Trnavská teplárenská a.s.
Coburgova 84,
917 42 Trnava.

 
Mapa stránky