Kontakty

 

Kontakty

Centrála

Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84
917 42 Trnava

Tel.: +421 33 555 3111


IČO: 36246034
DIČ: 2020166632
IČ DPH: SK2020166632
zapísaná v OR: Okresný súd Trnava,
                           Oddiel Sa, vl.č. 10219/T

Bankové spojenie

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK27 7500 0000 0040 0164 4156
SWIFT(BIC) kód: CEKOSKBX

Podateľna

Úradné hodiny: 8:00 - 13:00
Elektronická adresa podateľne: info@tatas.sk
Prijímané dátové formáty: email, *.doc, *.pdf

Odbyt tepla

Tel.: +421 33 555 3315
E-mail: odbyt@tatas.sk

Dispečing non stop

Tel.: +421 33 555 3442
Tel.: +421 33 544 7708
E-mail: dispecer@tatas.sk

 
Mapa stránky