Zverejnené dokumenty

 

Energetická účinnosť

 

Energetická účinnosť rozvodu tepla za rok 2020 podľa zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti bola 88,98 %.

 
Mapa stránky