Odstávky

 

Plánovaná odstávka – oprava armatúr v HV šachte Študentská ul.,  10.-12.07.2018


V dňoch 10.07.2018 od 06.00 hod. do 12.07.2018 do 18.00 hod. bude realizovaná plánovaná oprava armatúr v HV šachte na Študentskej ulici v Trnave.
Z dôvodu montážnych prác na uvedenej stavbe bude nutná odstávka tepelnej energie, ktorá sa dotkne odberateľov Trnavskej teplárenskej, a.s. a konečných spotrebiteľov tepla.

Plán odstávky tepelnej energie v dotknutej oblasti je nasledovný:

Názov OST Adresa OM Termín plánovanej odstávky Odberateľ tepla
OST 7218 Študentská A Študentská 15 10.-12.07.2018 STEFE Trnava, s.r.o.
OST 7219 Študentská B Študentská 17 10.-12.07.2018 STEFE Trnava, s.r.o.
OST 7224 Študentská C Študentská 31 10.-12.07.2018 STEFE Trnava, s.r.o.
OST 7225 študentská D Študentská 39 10.-12.07.2018 STEFE Trnava, s.r.o.
OST 7222 SPŠ Komenského 1 10.-12.07.2018 Stredná priemyselná škola
OST 7223 SPŠ Domov mládeže Študentská ul. 10.-12.07.2018 Stredná priemyselná škola
OST 7234 Študentská 20 Študentská 20 10.-12.07.2018 STEFE Trnava, s.r.o.
OST 7226 Študentská E Študentská ul. 10.-12.07.2018 STEFE Trnava, s.r.o.
OST 7227 STU ŠDaJ M. Uhra J. Bottu 21 10.-12.07.2018 STU MtF Bratislava
OST 7263 Bytový dom Botanická Botanická ul. 10.-12.07.2018 ESM-YZAMER, s.r.o.
OST 7231 Prednádražie I Bottova ul. 10.-12.07.2018 STEFE Trnava, s.r.o.
OST 7128 OC OLYMPIA Bottova ul. 10.-12.07.2018 Mina Livsmedel, s.r.o.
OST7113 Úrad práce, soc. vecí a rodiny J. Bottu 4 10.-12.07.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny
OST 7233 Ubytovňa NUKLEON J. Bottu 2 10.-12.07.2018 Ubytovňa NUKLEON, s.r.o.
OST 7230 Šafárikova Šafárikova ul. 10.-12.07.2018 STEFE Trnava, s.r.o.
OST 7111/002 Športové gymnázium J. Bottu 31 10.-12.07.2018 Športové gymnázium J. Herdu
OST 7111/003 Základná škola J. Bottu 27 10.-12.07.2018 Základná škola Bottova
OST 7111/004 Bistro Brooklyn J. Bottu 29 10.-12.07.2018 Štefan Gočál GO-PAP
OST 7111/005 Byty Bottova J. Bottu 29 A 10.-12.07.2018 SVB Bottova 29 A/B/C
OST 7229 Prenádražie II/ VS 4 Botanická ul. 10.-12.07.2018 STEFE Trnava, s.r.o.
OST 7112 Detský domov Botanická 46 10.-12.07.2018 Detský domov
OST 7270 STU Botanická Botanická ul. 10.-12.07.2018 ESM-YZAMER, s.r.o.
OST 7290 Bytový dom Bottova Bottova ul. 10.-12.07.2018 ESM-YZAMER, s.r.o.
OST 7067 Jupiter I Kalinčiakova ul. 10.-12.07.2018 STEFE Trnava, s.r.o.
OST 7110 SPŠ dopravná Študentská 23 10.-12.07.2018 SPŠ dopravná
 
Mapa stránky