Energetická účinnosť

Energetická účinnosť rozvodu tepla za rok 2021 podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti bola 88,92 %.


V minulých rokoch boli dosahované nasledovné energetické účinnosti:
rok 2020 – 88,98 %
rok 2019 – 88,40 %
rok 2018 – 88,51 %
rok 2017 – 89,04 %
rok 2016 – 89,44 %
rok 2015 – 88,75 %