Klienti

Našou najvyššou prioritou je spokojný zákazník. V súvislosti s dodávkou tepla poskytujeme aj odborné poradenstvo a konzultácie, samozrejmosťou je individuálny prístup ku každému odberateľovi. Vďaka nemu sa nám darí riešiť aj komplikované obchodno-technické prípady, ktoré vyplývajú zo špecifickej povahy dodávok tepla.

Našimi najväčšími odberateľmi sú:
STEFE Trnava, s. r. o.
Johns Manville Slovakia, a. s.
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
TATRACHEMA Trnava, v. d.
TOMA REAL, s. r. o.
Fakultná nemocnica Trnava
Bytové družstvo Trnava
Materiálovo technologická fakulta STU
Výskumný ústav jadrových elektrární, a. s.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda