Kontakty

Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84
917 42 Trnava


Podateľňa
Úradné hodiny: Po – Pi 8:00 – 13:00
e-mail: info.tt@mhth.sk
(prijímané dátové formáty: email, *.doc, *.pdf)


telefón:
+421 33 555 31 11
+421 33 555 32 22


IČO: 36246034
DIČ: 2020166632
IČ DPH: SK2020166632

zapísaná v OR: Okresný súd Trnava
oddiel Sa. vl. č. 10219/T


DISPEČING NON-STOP

telefón:
+421 33 555 34 42
+421 33 544 77 08
+421 908 727 691
email:
dispecer.tt@mhth.sk