Kontakty

MH Teplárenský holding, a. s.
závod Trnava
Coburgova 84
917 42 Trnava


Podateľňa
Úradné hodiny: Po – Pi 8:00 – 13:00
e-mail: info.tt@mhth.sk
(prijímané dátové formáty: email, *.doc, *.pdf)


telefón:
+421 33 555 31 11
+421 33 555 32 22
email formou:
meno.priezvisko@mhth.sk


IČO: 36211541
DIČ: 2020048580
IČ DPH: SK2020048580
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2706 4293

zapísaná v OR: Okresný súd Bratislava I.
oddiel Sa. vl. č. 7386/B


DISPEČING NON-STOP

telefón:
+421 33 555 34 42
+421 33 544 77 08
+421 908 727 691
email:
dispecer.tt@mhth.sk