Orgány spoločnosti

Riaditeľ závodu: Ing. Dušan Randuška


PREDSTAVENSTVO
Predseda predstavenstva: Ing. Marcel Vrátny
Člen predstavenstva: Ing. Lenka Smreková, FCCA
Člen predstavenstva: Ing. Vojtech Červenka


DOZORNÁ RADA
Ing. Juraj Krátky
Ing. Peter Jurčo, MBA
Ing. Stanislav Dzuričko