Orgány spoločnosti

MANAŽMENT
Generálny riaditeľ: Ing. Dušan Randuška
Finančný riaditeľ: Ing. Peter Srpoň


PREDSTAVENSTVO
Predseda predstavenstva: Ing. Peter Srpoň
Člen predstavenstva: JUDr. Peter Ševcech


DOZORNÁ RADA
Predseda dozornej rady: JUDr. Martin Práznovský
Podpredseda dozornej rady: Ing. Marek Totka
Člen dozornej rady: Vladislav Krasický