Profil spoločnosti

Ako Trnavská teplárenská a. s. na trhu s teplom pôsobíme od roku 2001, ale naše korene siahajú až do roku 1917. Sme jednou z troch nástupných spoločností, ktoré vznikli rozdelením štátneho podniku Západoslovenské energetické závody, š. p. Bratislava. Aj naďalej nadväzujeme na bohaté tradície tepelnej energetiky v Trnave. Našim jediným akcionárom je MH Manažment a. s. Každý rok od svojho vzniku dosahujeme kladný výsledok hospodárenia.

Zabezpečujeme dodávky tepla pre priemyselný, verejný sektor aj domácnosti na území Trnavy. Hlavným zdrojom tepla je jadrová elektráreň EBO Jaslovské Bohunice, ktorá je od mesta vzdialená 16 km. Teplo do mesta privádza tepelný napájač EBO Trnava, ktorý je v našom vlastníctve. Doplnkovým zdrojom je výhrevňa v areáli našej spoločnosti.

Distribúcia tepla do odovzdávacích staníc, kde je teplo upravované na parametre vyžadované konečnými spotrebiteľmi, sa realizuje primárnou horúcovodnou sieťou i sekundárnymi rozvodmi.
Naša dodávke tepla je kvalitná, plynulá a spoľahlivá a výroba tepla spĺňa prísne emisné limity.

Záleží nám na rozvoji trnavského regiónu, preto okrem výroby a dodávky tepla podporujeme aj niektoré športové a kultúrne inštitúcie a podujatia.