Služby

Hlavným predmetom našej činnosti je výroba a rozvod tepla, ktoré distribuujeme do do vlastných i cudzích odovzdávacích staníc tepla primárnymi horúcovodnými rozvodmi. Vlastníme a prevádzkujeme aj niekoľko odovzdávacích staníc tepla a k nim prislúchajúce sekundárne rozvody.

Okrem toho zabezpečujeme a poskytujeme nasledovné služby:
– vyjadrenia k projektovej dokumentácii (PD) pre územné konanie, stavebné povolenie a realizáciu
– vyjadrenia k existencii sietí v správe Trnavskej teplárenskej a. s.
– informačné zákresy existujúcich sietí v správe Trnavskej teplárenskej a. s.
– vytýčenie sietí v správe Trnavskej teplárenskej a. s.