Stratégia

Stratégiou spoločnosti Trnavská teplárenská a. s. je byť stabilným a spoľahlivým partnerom pre svojich klientov – odberateľov tepla i pre svojich dodávateľov, ako v zabezpečení dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, tak aj v iných službách, ktoré vie v rámci svojho profesného zamerania ponúknuť.

Medzi hlavné priority orientácie spoločnosti v súčasnosti i blízkej budúcnosti patrí neustále zlepšovanie vlastnej efektívnosti, modernizácia tepelnotechnických zariadení, zvyšovanie kvality komunikácie a poskytnutých služieb, ako aj úsilie o rozvoj tepelných sietí pripájaním nových odberov tepla, optimalizácia nákladov vstupujúcich do ceny tepla a udržanie nízko emisnej dodávky tepla.