Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou Trnavská teplárenská a. s. nájdete tu